قالب مستندباز- OpenDocument Format


قالب مستندباز– OpenDocument Format

1-سياستهاي به کارگيري ODF توسط دولتها
سابقاً کسي به ارائه راه‌حلي براي پياده‌سازي ODF اهميتي نمي‌داد. امروزه، اين فعاليتها، سياستها، شکل قوانين، تصميمات اجرايي يا چارچوبهاي کاري خاصي به خود گرفته است. دولتهايي که از همان ابتدا ODF را اتخاذ کردند يا نهادهاي دولتي شرايط متفاوت و گوناگوني از نظر پياده‌سازي آن دارند. سياستگذاري برخي از آنها محدود به اعلان و آگهي بوده، درحاليکه برخي ديگر مرحله فرآيند انتقال آژانسهاي دولتي به ODF را در کنشهاي الکترونيکي خود با بخش عمومي و سايرين طي مي‌کنند. گارتنر (Gartner) مشاوره تحليلگر و کارشناس IT، معتقد است که به احتمال ۷۰ درصد تا سال ۲۰۱۰، از سوي ۵۰ درصد دولتها و ۲۰ درصد شرکتهاي تجاري تبادل مستندات با ODF انجام خواهد گرفت.


1.1
دولتهاي ملّي
بلژيک: در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۶، شوراي وزيران بلژيک طرحي را تصويب کردند که در آن ODF را به عنوان يک استاندارد ارجح در بين آژانسهاي دولتي براي توليد و تبادل متن، صفحه گسترده و ارائه‌ها معرفي مي‌نمود. اين راهبرد تعيين مي‌کند که کليه تبادلات مستندات در بين دولت فدرال بايد در قالبي باز و استاندارد، بر مبناي XML بوده و توسط بيش از يک فروشنده پياده‌سازي شده باشد. اين شورا موظف ساخته است که يک رويکرد چند مرحله‌اي وضع شود تا مطالعه و خواندن در بخشهاي عمومي بلژيک تا ۱ سپتامبر ۲۰۰۷، سبک نوشتاري تا ۱ سپتامبر ۲۰۰۸ و تبادل سند با استفاده از ODF تا ۱ اکتبر ۲۰۰۸ عملي گردد.


کرواسي: به عنوان بخشي از طرح عملياتي پياده‌سازي برنامه e-croatia در سال ۲۰۰۷، تصويب شد که نهادهاي دولتي در هر سطحي، به عنوان بخشي از طرح e-croatia محتويات و مستندات ديجيتالي را با استفاده از قالبهاي باز توليد و بايگاني نمايند.
دانمارک: مجلس دانمارک در ۲ ژوئن ۲۰۰۶ تصميم گرفت که کليه اطلاعات ديجيتالي مبادله شده بين شهروندان، شرکتها و موسسات، تا ژانويه ۲۰۰۸ بايد قالبي بر اساس استانداردهاي باز داشته باشد. همچنين بايد توسعه و سرمايه‌گذاري بر روي نرم‌افزار براي استفاده در بخش عمومي، تا اين تاريخ بر اساس استانداردهاي باز باشد. کليات پياده‌سازي اين تصميم‌گيري در سال جاري (۲۰۰۷) تعيين خواهد شد.


فرانسه: دولت فرانسه (DGME ) در پيش‌نويس RGI خود به طور اختصاصي به ODF اشاره نموده است. بر طبق RGI که عموماً توسط بخش عمومي پيگيري مي‌شود، الزامي است که کليه مستندات به صورت ODF پذيرفته شوند. تاکيد شده است که در برنامه‌هاي کاربردي آفيس (متن، نمودارها، ارائه‌ها) ODF به کارگرفته شده و از مهاجرت به قالبي که در حال حاضر فقط توسط يک سازمان استفاده مي‌شود، منع شده است.


مالزي: مرجع استانداردسازي مالزي پيشنهاد به کارگيري ODF (استانداردي بين‌المللي) را به عنوان يک استاندارد کشوري در ماه مي ۲۰۰۶ تصويب نمود. بعد از يک دوره جلسات عمومي در سپتامبر، وزارت علوم فناوري و نوآوريکه انتظار مي‌رفت به طور رسمي تا آخر سال بر استفاده از ODF صحه گذاردبر به کارگيري اين قالب توسط بخش عمومي تاکيد بسياري نموده است.


نروژ: مقاله سياستگذاري ژوئن ۲۰۰۵ِ، »نروژ الکترونيکي ۲۰۰۹بخش ديجيتالي« بيان مي‌کند که تا سال ۲۰۰۹ کليه سامانه‌هاي اطلاعاتي و IT بايد بر مبناي استانداردهاي باز باشند و بدين منظور تا سال ۲۰۰۶ مجموعه‌اي از استانداردهاي اجرايي براي تبادل داده‌ها و مستندات گردآوري شد. وزارت اصلاحات و اجرايي دولت قالبي ايجاد کرده است که بر طبق آن استانداردها را براي اطلاعات الکترونيکي در بخش عمومي بنا مي‌نهد.


1.2
نواحي، ايالات و شهرداريها
اکسترامادورا، اسپانيا: تا ۲۵ ژولاي ۲۰۰۷، دولت طرحي را به تصويب رساند که در آن همه راهبريهاي عمومي بايد براي تبادل مستندات، ODF را به کار گيرند. اکسترامادورا در سال ۲۰۰۲ تصميم گرفت که ۷۰۰۰۰ رايانه روميزي را به نسخه بومي نرم‌افزار متن‌باز دبيان، به نام gnuLinEx مهاجرت دهد.


ماساچوست، آمريکا: ETRM ايالت ماساچوست در سپتامبر ۲۰۰۵، بيان مي‌دارد که براي مستنداتي همچون متون، ارائه‌ها و صفحات گسترده بايد از ODF استفاده نمود. اين طرح تا ۱ ژانويه ۲۰۰۷ ODF را در يک گروه اوليه شامل Office on Disability ماساچوست اجرايي نمود. پس از آن تا ژوئن ۲۰۰۷ کليه نهادهاي اجرايي را طي مراحلي به ODF مهاجرت خواهد داد.


وئود ، سوئيس: بخش اجرايي وئود سوئيس در حال مهاجرت به ODF مي‌باشد. شهردار همچنين گزارش مي‌دهد که التزام استفاده از استانداردهاي باز در سراسر سوئيس در حال گسترش است.


1.3
نمايندگيهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي
بسياري از نهادهاي بزرگ دولتي ODF را براي تبادل مستندات خود به صورت داخلي و عمومي برگزيده‌اند.
استراليا: بخش بايگاني ملي استراليا از يک برنامه متن‌باز استفاده مي‌کند که قالب فايلهاي آفيس را براي اهداف بايگاني، به ODF تبديل مي‌کند.


هند: کميسيون راي‌گيري هند، ODF را به صورت ملي به کارگرفته است. ديگر نهادهاي دولتي مربوط در هند نيز عبارتند از: دادگاه‌هاي الله‌آباد ، دولت دهلي، اداره ماليات دهلي، شرکت بيمه Life (يک نهاد دولتي) و ارتش هند.


2
پشتيباني از توليد و تهيه نرم‌افزار دولتي براي ODF
تاثير دولتها بر روي بازار، نه تنها از طريق سياستگذاري، بلکه از طريق تعهدات سرمايه‌گذاري و هزينه کردن در حوزه مزبور نيز مي‌باشد. بيش از ۵۰ نهاد دولتي، محلي و ملي در دنيا، از برنامه‌هاي Office که از ODF پشتيباني مي‌کنند، استفاده مي‌نمايند. بزرگترين اين مهاجرتها، شامل برنامه‌هايي است که از ODF به عنوان يک قالب ذخيره پيش فرض پشتيباني مي‌کند، در حاليکه قالب ذخيره پيش فرض بسياري از برنامه‌ها »بسته« بوده و براي اينکه فايل به صورت »باز« ذخيره شود، نياز به مداخله کاربر دارد.
اتريش: شهر وين در حدود ۱۸۰۰۰ رايانه روميزي خود را به OpenOffice.org و StarOffice مهاجرت داده است که از ODF نيز به عنوان قالب پيش فرض براي ذخيره پشتيباني مي‌کند.


برزيل: دولت برزيل ۳۰۰۰۰۰ رايانه روميزي خود را به لينوکس و OpenOffice.org مهاجرت داده است که از ODF نيز به عنوان قالب پيش فرض براي ذخيره پشتيباني مي‌کند. خدمات پست برزيل OpenOffice.org را بر روي ۱۴۰۰۰ رايانه نصب نموده و قصد دارد ۳۲۰۰۰ رايانه ديگر را در ساير نقاط کشور نيز مهاجرت دهد.


فرانسه: بيش از ۳۰۰۰۰۰ رايانه روميزي در بخشهاي گوناگون دولتي به OpenOffice.org مهاجرت داده شده‌اند. اين نهادها عبارتند از: Gendarmerie Nacionale ،Direction General des Impots و وزارتخانه‌هاي اقتصاد، داخلي، تجهيزات، دادگستري، کشاورزي و فرهنگ.


آلمان: بيش از ۵۰۰۰۰ رايانه روميزي در دولت آلمان و در سطوح مختلف راهبري عمومي به OpenOffice.org يا StarOffice مهاجرت داده شده‌اند. اين نهادها عبارتند از: ادارات ماليات ناحيه‌اي و Baden-Wurttemberg و شهرهاي مونيخ، ترخلينگن ، سوابيش هال ، لئونبرگ و ايسرنهاگن . کميسيون انحصاري آلمان نيز به StarOffice مهاجرت نموده است.


سنگاپور: وزارت دفاع، ۵۰۰۰ رايانه روميزي را به OpenOffice.org مهاجرت داده است که از استاندارد ODF پشتيباني مي‌کند و طرحهايي نيز براي مهاجرت بيش از ۱۵۰۰۰ رايانه ديگر دارد.


منبع:

بخشهايي از مستند http://www.upgrade-cepis.org/issues/2006/6/upgrade-vol-VII-6.html

  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: